Amsterdam, Schippersgracht

Dit ernstig vervallen 17e eeuwse schippershuisje is grondig gerestaureerd. Er is een compleet nieuwe fundering onder het pand geplaatst. Hierbij is het souterrain verdiept. Zo kon hier een extra woonverdieping gerealiseerd worden. De voorgevel was dusdanig verzakt dat deze steen voor steen is afgebroken en opnieuw is opgebouwd.

Er zijn op de Schippersgracht slechts twee schippershuisjes bewaard gebleven nadat de Franse troepen de rest van de panden vernietigde. Met deze restauratie hebben wij verzekerd dat dit exemplaar er weer een poos tegenaan kan.