Verbouw

headerverbouw

Een, voor ons, zeer interessante ontwerp opgave blijft de uitbreidingen en verbouwingen van royale, karakteristieke panden. Dit type ontwerp opgaven resulteren bij ons veelal in een totale herindeling van de interne structuur van een huis.

De veelal oude panden die wij onder handen nemen zijn nog ingericht op een manier van leven dat nu niet meer van toepassing is. Moderne tijden vragen een andere organisatie van een huis in termen van gebruik. De leefkeuken bijvoorbeeld. Deze neemt tegenwoordig een meer centrale plaats in, in ons dagelijks bestaan. Dit was vroeger minder het geval.

Onze aanpassingen en uitbreidingen zijn altijd dusdanig vormgegeven, dat zij de karakteristieke kenmerken van een huis respecteren en versterken. Maar daarbij verliezen wij het moderne leefcomfort nooit uit het oog.