Dieren, Schweer Bey de Beckehof

In opdracht van woonstichting Vivare hebben wij, in samenwerking met Hylkema Consultants, het restauratie-ontwerp vervaardigt voor dit meer dan honderjarig oude hof in Dieren.

Het hof is oorspronkelijk gebouwd door een Amsterdamse Notabele om onderdak te bieden aan Amsterdamse gepensioneerden.