Belgie, Rekem, kasteel D’Aspremont -Lynden

Deze waterburcht uit de vroege middeleeuwen kreeg zijn huidige verschijningsvorm aan het einde van de 16e eeuw.  Daarvoor lag er een ronde burcht waarvan men de resten nog terug kan vinden in de kelders van het huidige kasteel.

Door een verwoestende brand in het begin van de 20e eeuw is het oorspronkelijke interieur van het kasteel volledig verloren gegaan, alleen de buitengevels stonden nog overeind. Men heeft destijds het kasteel herbouwd.

In samenwerking met Hylkema Consultants is er een studie gedaan naar de nieuwe invulling van het kasteel. Wij tekende de nieuwe invulling waarbij een aantal, zeer hoogwaardige, luxeappartementen in het kasteel zijn geprojecteerd.