Hoogland, Kasteel de Coelhorst

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog is kasteel Coelhorst grotendeels verwoest. In de jaren 50 van de vorige eeuw is op de restanten van het kasteel, de deels in tact gebleven kelders, een tijdelijke woning gebouwd welke er vandaag de dag nog staat.

Door een uitgebreide inmeting, archiefonderzoek en de bestudering van talloze historische foto’s van het kasteel hebben wij een reconstructie van het kasteel ontworpen met daarin een aantal riante appartementen.