Driebergen, het eerste huis.

In 1990 is in Driebergen het eerste huis van Six Architects gerealiseerd. Traditionele architectuur stond toentertijd in een slecht daglicht omdat het in ging in tegen de heersende architectuuropvattingen.

Toch heeft de opdrachtgever door gezet en is het huis er gekomen.

Een van de eerste duurzame woningen van die tijd, voorzien van zeer goede isolatie, een warmte terugwin systeem en zonnepanelen, verborgen op de platte delen van het dak. Systemen die allen zeer bijzonder waren voor die tijd.