Frankrijk, St. Benoit du Sault

Het door een Nederlandse cliënt verworven huis bleek een middeleeuwse uitkijktoren ter verdediging van het charmante stadje te zijn. In de Napoleontische tijd ´onthoofd´ om de belastingen te drukken. (Toentertijd werd de belasting berekend per torenspits)

Wij stelde voor om de toren weer in ere te herstellen, de Franse monumentenzorg ging akkoord waardoor het gebouw haar karakter terug kreeg.